Bipost d.o.o.
 


 Poštovani, 

Direkt marketing, kao proizvod sve izražajnije tržišne konkurencije, za postizanje željenog cilja, mora imati potporu u savremenoj tehnologiji. Obraćanje potencijalnim korisnicima putem ciljano odabranih korisnika, metoda je koja stalno poprima nove i savremenije oblike.  

BIPOST je preduzeće čiji se zaposleni više od deset godina bave obradom velikih količina dokumenata. U tom procesu obuhvaćeno je rešavanje rada s bazama podataka, oblikovanje izlaznih dokumenata, ispis dokumenata, kovertiranje, re-print i organizacija isporuke.

Celokupan proces ima u vidu potrebe korisnika vodeći računa o standardima i pravilima koja se primenjuju u ovakvim obradama.

Težeći stvaranju što ″protočnijeg kanala″ za obraćanje kupcima, korisnicima usluga, klijentima  i sl., u svom prodajnom programu nudimo software za kreiranje obrazaca – Print Shop Mail i Easy Code za označavanje dokumenata, te široku paletu sistema za kovertiranje, koja zadovoljava zahteve korisnika s vrlo različitim vrstama i količinama dokumenata.

Za manje i srednje sisteme za kuvertiranje ekskluzivni smo zastupnici Holandske firme Neopost, dok za velike sisteme za kovertiranje zastupamo američku firmu Pitney Bowes.

 Obratite nam se s poverenjem, Bipost d.o.o.

NOVO Neopost DS70 >>

 
NOVO Neopost DS80 >>

 
NOVO Neopost DS86 >>

 


 

Rešenje za poštanske pošiljke
Kapaciteti sistema za kovertiranje
 
Zahvaljujući Neopost tehnici kovertiranja dokumenata, možete savijati, ubaciti i zatvarati dokumente u koverte 10 do 40 puta brže nego što bi to radili ručno.
Opširnije:

 

Odaberite sistem prema Vašim potrebama:
 
Kovertiranje 100 koverti obično traje 1 sat - 5 minuta je potrebno ako koristite našu osnovnu opremu.
Fleksibilan i modularan, Neopost uređaj za ubacivanje dokumenata prilagođava se vrsti dokumenta koji se koristi.
 
Radi sa raznim količinama papira, od formata razglednica do velikih koverti za nesavijene papire. Korisnicima možemo dati više personalizovanih dokumenata u koverti za dodatna obaveštenja ili koverte sa povratnicom, da ubrzamo plaćanje.

Mali kapacitet
 NEOPOST DS 62
Lagano i produktivno kancelarijsko kovertiranje
   
Srednji kapacitet
 NEOPOST DS 70

Profesionalni kancelarijski sistem

   
Veliki kapacitet
 NEOPOST SI 78
 NEOPOST DS 80
 NEOPOST SI 82
 NEOPOST SI 92
Powerful mailing cabapilities at the press of a button
     
 
Bipost d.o.o. Ulica breza 8, 11030 Beograd, Srbija
Kontakt: bipost@bipost.rs, Info telefon: 063 33 35 87
© Copyright Bipost d.o.o. 2004